loadingimg

Wczytuję dane...
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Formularz odstąpienia od umowy


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat: Twoje Ratownictwo Jacek Wiatr, ul. Reymonta 12/2 35-210 Rzeszów, adres e-mail: kontakt@mamcisnienie.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:
..............................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez mamcisnienie.pl.